Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Aktuality

DĚTSKÝ DEN – čtvrtek  1. 6. 2017
 Přihlášky na lístečku (se jménem, třídou, podpisem rodičů a penězi) odevzdávejte vedoucímu akce do 1. 4. 2017.

Název  - Paintball                                           popis akce – pěšky za Táborem na
Vedoucí  - Jíšová (Koubková)                            paintballové lesní hřiště s dřevěnými
počet dětí – 30                                                  bunkry a překážkami v military stylu
předpokládaná cena – 380 Kč (včetně vybavení, kombinézy a 300Ks kuliček)

Název -  Drážďany (Německo)                          popis akce – výstava „Člověk jako  
Vedoucí – Petáková (Bauerová, Färberová)         dobrodružství“, nákupy Primark
počet dětí – 45
doprava – autobus                                                   
předpokládaná cena – 600Kč
požadavky – občanský průkaz nebo pas

Název  -  Stezkou kolem Lužnice                      popis akce – za poznáním a zajímavostmi
Vedoucí  - Vaníková (Němcová, Berová)                Táborska – pěší výlet s plněním úkolů,
počet dětí – 40                                                     hádanek apod. zábavnou formou.

Název  -  Sportovní den                                        popis akce – sportovní den na Komoře
Vedoucí – Barinková (Deimová)                  
počet dětí – 30                                             

Název -  Božetice, Milevsko, Orlík                  popis akce – Muzeum zemědělství   
Vedoucí – Trsková (Semrádová)                        a pekařství, Milevské muzeum, výlet
počet dět – 30                                                   parníkem na Orlíku
doprava  - autobus
předpokládaná cena – 300 Kč

Název  - Techmánie Plzeň                                popis akce – prohlídka interaktivní  
Vedoucí – Jindová (Doudová)                             výstavy technických vymožeností
počet dětí – 45                                                  a fyzikálních jevů populární formou
doprava - autobus
předpokládaná cena – 350 Kč

Název - AQUAPALACE                                     popis akce - 3 hodiny plavání v Aquapalace
Vedoucí – Vašíček ( + 1
počet dětí – 45
doprava -  autobus
předpokládaná cena – 500Kč (doprava + vstupné)
požadavky – dobrý zdravotní stav

Název  - Výlet korunami stromů                      popis akce – Lipno, Stezka korunami
Vedoucí – Homolka (Sekal, Blecha)                                        stromů              
počet dětí – 45                                                         
doprava – autobusem
předpokládaná cena - 300Kč

Název  -  Horolezecká stěna                               popis akce – horolezecká stěna 
Vedoucí – Polláková (Dóková)                                  s instruktorem
počet dětí – 24                                                          Místo: Sezimovo Ústí
předpokládaná cena – 50Kč + lístky na MHD

Název  -  Tábor: Housův mlýn, Táborské podzemí, Botanická zahrada         
Vedoucí – Sládková (Čekal)                                       popis akce – prohlídka historické zbroj-  
předpokládaná cena – 75Kč                                     nice na Housové mlýně, Táborského
počet dětí – 30                                                         podzemí a Botanické zahrady
                                 
Název - Výlet na kole kolem Tábora
Vedoucí: Jančich (Herma)                                        popis akce - Po cestě bude několik zastávek
počet dětí – max 12                                                         a to u jelení a dančí obory, na dvou
vybavení -  horské kolo (za stav ručí rodiče), helma        rozhlednách a u restaurace pro občerstvení
cena - peníze na zmrzlinu s sebou                                      
Přibližná délka trasy je 40 km.

Název – Procházka kolem Lužnice

Vedoucí – Hornichová (Kulhavá, Kundrátová)                   popis akce – naučná stezka Sezimovo Ústí -
počet dětí – 40                                                                  Planá nad Lužnicí. V případě pěkného počasí
cena – lístky na MHD + kapesné na zmrzlinu                      koupání v Plané v bazénu, za špatného počasí                                                                                                             
zmrzlina v cukrárně

Název – Golf v Bechyni
Vedoucí – Pekařová                                                  popis akce - 3 hodiny golfové akademie
počet dětí – 25                                                          s profesionálními trenéry, zapůjčení
cena cena -  300Kč                                                    golfového vybavení včetně tréninkových
doprava – autobus                                                    míčů a malý dárek pro každého. 

Zápis do 1.třídy pro rok 2017/18

Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/18

 

Zápis bude probíhat ve dnech 6. - 7. 4. 2017 od 14 do 17 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2017, případně s dítětem starším, kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

Potřebné doklady k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu.

K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo po loňském zápisu vyřízený odklad školní docházky.

Odklad povinné školní docházky (§ 37 školského zákona)

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu a musí s sebou přinést doporučení PPP nebo SPC a doporučení lékaře. V průběhu zápisu zákonný zástupce vyplní žádost o odklad povinné školní docházky a výše zmíněné dokumenty přiloží k této žádosti. Pokud tak neučiní nejpozději do 30. 4. 2017 nebude odklad povolen.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Informace o přijetí

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na dveřích školy do 11. 4. 2017.  Dítě bude vedeno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

Kritéria přijetí: Přijímat se budou děti s trvalým bydlištěm ze školského obvodu a další děti do celkového počtu 120.

Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz 1.příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

Pozvánku na zápis najdete ve 2.příloze.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-pro-rodice.pdf 86.2 Kb
zapis-2017-plakat.pdf 291.4 Kb

Vyhláška o školských obvodech spádových základních škol

V příloze najdete obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech spádových základních škol zřízených městem Tábor.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-02-2017-skolske-obvody-zs.pdf 1214.3 Kb

Od 1. 9. 2016 zřídila naše ZŠ s podporou města Tábor pozici školního psychologa.

Psycholog poskytuje poradenské služby a krizovou intervenci pro děti, jejich rodiče i pracovníky školy. Psycholog dbá především o rozvoj a zabezpečení psychologických potřeb dítěte, respektuje jeho individualitu, spolupracuje na začlenění do školního procesu a na sladění potřeb dítěte a školy.

Služba je bezplatná.
Na psychologa se můžete obrátit v případě, že:
máte pocit, že něco v souvislosti s dítětem není tak, jak by mělo být – ve škole to dítěti nejde tak, jak by odpovídalo jeho schopnostem; nedaří se Vám třeba ve výchově dítěte; nedaří se komunikace s dítětem či se školou; dítě se najednou změnilo…

  • Vaše dítě má jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
  • máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká
  • ve Vaší rodině se dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)

Obsah konzultací je důvěrný. Konzultace může být v některých případech jednorázová s doporučením využití dalších služeb, v některých případech vyústí v individuální práci s dítětem, popřípadě školním kolektivem. Konzultace vždy probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem. Jako zákonný zástupce dítěte udělujete na začátku školního roku souhlas k případné návštěvě dítěte u školního psychologa.

Práce školního psychologa se řídí vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, dále Etikou psychologa a Zákonem o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb.

Kontakt: Mgr. Adéla Kösslová, email.: kosslova.adela@zszborovska.cz

Konzultační dny: středa 7.00 - 15.30