Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Aktuality

Volby do Školské rady - výsledky

Dva kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů jsou členy školské rady na další 3 roky. Jmenovací dekrety dostanou od OŠMaT MěÚ Tábor.

 

Volby do Školské rady - výsledky

Rozsvěcování stromku a předvánoční jarmark

Rozsvěcení stromku a předvánoční jarmark na Zborovské

Po úspěchu v minulém roce se i letos naše škola rozhodla uspořádat tuto akci. Proběhla ve čtvrtek 30. listopadu 2017. Od 16 hodin si mohli všichni návštěvníci z řad rodičů, známých, ale i samotných žáků poslechnout několik písní v podání pěveckých sborů I. a II. stupně. Při závěrečných tónech písně „Vánoční“ se stromek rozsvítil. Hned po potlesku se otevřely všechny dveře do školy a rodiče mohli začít nakupovat výrobky, které jejich děti posledních několik týdnů vyráběly.

Ke každé správné akci patří i občerstvení – punč i čaj, perník obstarala škola, další dobroty připravili žáci. O tom, že se jim dorty, cukroví i chlebíčky povedly, nebylo pochyb. Nic totiž nezbylo:-)

Žáci společně s učiteli rozhodli, že velká část výdělku půjde na charitu. Nyní se třídy domlouvají, komu udělají na Vánoce radost! Už jenom proto se tu za rok opět sejdeme!

Děkujeme tímto všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Rozsvěcování stromku a předvánoční jarmark

http://zszborovskatabor.rajce.net/Vanocni_jarmark

 

Vánoční dílny

Ve čtvrtek 16. listopadu se žáci naší školy začali připravovat na Vánoční jarmark v dílnách, kde vyráběli nejrůznější vánoční dekorace. Podle fotografií pořízených v jednotlivých třídách si myslíme, že se máte letos na co těšit. Všichni se do tvoření zapojili s nápady a nadšením. Vše uvidíte na Rozsvícení vánočního stromku a Vánočním jarmarku 30. listopadu 2017

http://zszborovskatabor.rajce.idnes.cz/Vanocni_dilny_2017/

Vánoční dílny

Od 1. 9. 2016 zřídila naše ZŠ s podporou města Tábor pozici školního psychologa.

Psycholog poskytuje poradenské služby a krizovou intervenci pro děti, jejich rodiče i pracovníky školy. Psycholog dbá především o rozvoj a zabezpečení psychologických potřeb dítěte, respektuje jeho individualitu, spolupracuje na začlenění do školního procesu a na sladění potřeb dítěte a školy.

Služba je bezplatná.
Na psychologa se můžete obrátit v případě, že:
máte pocit, že něco v souvislosti s dítětem není tak, jak by mělo být – ve škole to dítěti nejde tak, jak by odpovídalo jeho schopnostem; nedaří se Vám třeba ve výchově dítěte; nedaří se komunikace s dítětem či se školou; dítě se najednou změnilo…

  • Vaše dítě má jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
  • máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká
  • ve Vaší rodině se dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)

Obsah konzultací je důvěrný. Konzultace může být v některých případech jednorázová s doporučením využití dalších služeb, v některých případech vyústí v individuální práci s dítětem, popřípadě školním kolektivem. Konzultace vždy probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem. Jako zákonný zástupce dítěte udělujete na začátku školního roku souhlas k případné návštěvě dítěte u školního psychologa.

Práce školního psychologa se řídí vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, dále Etikou psychologa a Zákonem o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb.

Kontakt: Mgr. Adéla Kösslová, email.: kosslova.adela@zszborovska.cz

Konzultační dny: středa 7.00 - 15.30