Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Aktuality

Volná pracovní místa.

ZŠ Tábor,Zborovská 2696 přijme  dva učitele/ky 1. stupně 

Termín nástupu: od 1. 9. 2017 

Požadavky: vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, znalost AJ výhodou

Další informace: Mgr. Petr Vašíček, tel.: 774 747 687

Seznam přijatých žáků do 1.třídy ve školním roce 2017/18

6. a 7. 4. 2017 se na naší škole konal zápis do 1.třídy. 

V příloze najdete seznam přijatých žáků a seznam žáků, jejichž rodiče požádali o odklad povinné školní docházky.

Seznam přijatých žáků do 1.třídy ve školním roce 2017/18

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-deti-2017524941868.pdf 210.3 Kb

DĚTSKÝ DEN – čtvrtek  1. 6. 2017
 Přihlášky na lístečku (se jménem, třídou, podpisem rodičů a penězi) odevzdávejte vedoucímu akce do 1. 4. 2017.

Název  - Paintball                                           popis akce – pěšky za Táborem na
Vedoucí  - Jíšová (Koubková)                            paintballové lesní hřiště s dřevěnými
počet dětí – 30                                                  bunkry a překážkami v military stylu
předpokládaná cena – 380 Kč (včetně vybavení, kombinézy a 300Ks kuliček)

Název -  Drážďany (Německo)                          popis akce – výstava „Člověk jako  
Vedoucí – Petáková (Bauerová, Färberová)         dobrodružství“, nákupy Primark
počet dětí – 45
doprava – autobus                                                   
předpokládaná cena – 600Kč
požadavky – občanský průkaz nebo pas

Název  -  Stezkou kolem Lužnice                      popis akce – za poznáním a zajímavostmi
Vedoucí  - Vaníková (Němcová, Berová)                Táborska – pěší výlet s plněním úkolů,
počet dětí – 40                                                     hádanek apod. zábavnou formou.

Název  -  Sportovní den                                        popis akce – sportovní den na Komoře
Vedoucí – Barinková (Deimová)                  
počet dětí – 30                                             

Název -  Božetice, Milevsko, Orlík                  popis akce – Muzeum zemědělství   
Vedoucí – Trsková (Semrádová)                        a pekařství, Milevské muzeum, výlet
počet dět – 30                                                   parníkem na Orlíku
doprava  - autobus
předpokládaná cena – 300 Kč

Název  - Techmánie Plzeň                                popis akce – prohlídka interaktivní  
Vedoucí – Jindová (Doudová)                             výstavy technických vymožeností
počet dětí – 45                                                  a fyzikálních jevů populární formou
doprava - autobus
předpokládaná cena – 350 Kč

Název - AQUAPALACE                                     popis akce - 3 hodiny plavání v Aquapalace
Vedoucí – Vašíček ( + 1
počet dětí – 45
doprava -  autobus
předpokládaná cena – 500Kč (doprava + vstupné)
požadavky – dobrý zdravotní stav

Název  - Výlet korunami stromů                      popis akce – Lipno, Stezka korunami
Vedoucí – Homolka (Sekal, Blecha)                                        stromů              
počet dětí – 45                                                         
doprava – autobusem
předpokládaná cena - 300Kč

Název  -  Horolezecká stěna                               popis akce – horolezecká stěna 
Vedoucí – Polláková (Dóková)                                  s instruktorem
počet dětí – 24                                                          Místo: Sezimovo Ústí
předpokládaná cena – 50Kč + lístky na MHD

Název  -  Tábor: Housův mlýn, Táborské podzemí, Botanická zahrada         
Vedoucí – Sládková (Čekal)                                       popis akce – prohlídka historické zbroj-  
předpokládaná cena – 75Kč                                     nice na Housové mlýně, Táborského
počet dětí – 30                                                         podzemí a Botanické zahrady
                                 
Název - Výlet na kole kolem Tábora
Vedoucí: Jančich (Herma)                                        popis akce - Po cestě bude několik zastávek
počet dětí – max 12                                                         a to u jelení a dančí obory, na dvou
vybavení -  horské kolo (za stav ručí rodiče), helma        rozhlednách a u restaurace pro občerstvení
cena - peníze na zmrzlinu s sebou                                      
Přibližná délka trasy je 40 km.

Název – Procházka kolem Lužnice

Vedoucí – Hornichová (Kulhavá, Kundrátová)                   popis akce – naučná stezka Sezimovo Ústí -
počet dětí – 40                                                                  Planá nad Lužnicí. V případě pěkného počasí
cena – lístky na MHD + kapesné na zmrzlinu                      koupání v Plané v bazénu, za špatného počasí                                                                                                             
zmrzlina v cukrárně

Název – Golf v Bechyni
Vedoucí – Pekařová                                                  popis akce - 3 hodiny golfové akademie
počet dětí – 25                                                          s profesionálními trenéry, zapůjčení
cena cena -  300Kč                                                    golfového vybavení včetně tréninkových
doprava – autobus                                                    míčů a malý dárek pro každého. 

Vyhláška o školských obvodech spádových základních škol

V příloze najdete obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech spádových základních škol zřízených městem Tábor.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-02-2017-skolske-obvody-zs.pdf 1214.3 Kb

Od 1. 9. 2016 zřídila naše ZŠ s podporou města Tábor pozici školního psychologa.

Psycholog poskytuje poradenské služby a krizovou intervenci pro děti, jejich rodiče i pracovníky školy. Psycholog dbá především o rozvoj a zabezpečení psychologických potřeb dítěte, respektuje jeho individualitu, spolupracuje na začlenění do školního procesu a na sladění potřeb dítěte a školy.

Služba je bezplatná.
Na psychologa se můžete obrátit v případě, že:
máte pocit, že něco v souvislosti s dítětem není tak, jak by mělo být – ve škole to dítěti nejde tak, jak by odpovídalo jeho schopnostem; nedaří se Vám třeba ve výchově dítěte; nedaří se komunikace s dítětem či se školou; dítě se najednou změnilo…

  • Vaše dítě má jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
  • máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká
  • ve Vaší rodině se dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)

Obsah konzultací je důvěrný. Konzultace může být v některých případech jednorázová s doporučením využití dalších služeb, v některých případech vyústí v individuální práci s dítětem, popřípadě školním kolektivem. Konzultace vždy probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem. Jako zákonný zástupce dítěte udělujete na začátku školního roku souhlas k případné návštěvě dítěte u školního psychologa.

Práce školního psychologa se řídí vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, dále Etikou psychologa a Zákonem o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb.

Kontakt: Mgr. Adéla Kösslová, email.: kosslova.adela@zszborovska.cz

Konzultační dny: středa 7.00 - 15.30