Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Aktuality

Na ZŠ Zborovská zavoněly Vánoce

Prvního prosince se na ZŠ Zborovská konala akce s názvem Vánoční den. Na nadcházející svátky jsme se naladili slavnostním rozsvícením vánočního stromku před budovou prvního stupně, které bylo doprovozeno hlasy dětí obou našich školních sborů. Diváci byli dále panem ředitelem pozváni do prostor školy, kde probíhal vánoční jarmark zorganizovaný učiteli a vytvořený samotnými žáky. Děti měly radost, že se jejich vlastnoručně vyrobené produkty líbí, rodiče měli příležitost poklábosit u pohárku teplého čaje a punče. Všichni si odnášeli sváteční náladu a úsměv na rtech.

http://zszborovskatabor.rajce.idnes.cz/1.12.2016_Rozsveceni_vanocniho_stromku/

Na ZŠ Zborovská zavoněly Vánoce

Záložka do knihy spojuje školy

7. ročníku mezinárodního projektu výměny záložek se letos zúčastnilo 997 škol.
Z ČR    242 škol   29 830 žáků

Ze SR   755 škol    97 688 žáků
Z naší školy jsme odeslali 402 záložek, které vyrobili žáci prvního i druhého stupně. Letos jsme nově připravili i výstavu o Slovensku a Nových Zámcích – což je partnerské město a již několik let se školou v Nábrežné ulici spolupracujeme. Některé materiály na výstavu nám věnovala paní Zuzana Petíková, učitelka slovenského jazyka na této škole a některé nám zaslala paní Rozalia Cenigová – koordinátorka projektu z Bratislavy. Obě byly velmi potěšené z prezentace jejich země a města. Paní učitelka se nechala inspirovat naším nápadem a podobnou výstavu o České republice chce také uspořádat. Kromě záložek jsem odeslala i prezentace o našem městě, které jsme vytvořili v hodinách OV v sedmých třídách.
Ráda bych poděkovala všem dospělým, kteří s realizací pomáhali a samozřejmě všem žákům, kteří záložky vyrobili.

Marcela Bauerová

http://zszborovskatabor.rajce.idnes.cz/Zalozky_2016/

 

 

Od 1. 9. 2016 zřídila naše ZŠ s podporou města Tábor pozici školního psychologa.

Psycholog poskytuje poradenské služby a krizovou intervenci pro děti, jejich rodiče i pracovníky školy. Psycholog dbá především o rozvoj a zabezpečení psychologických potřeb dítěte, respektuje jeho individualitu, spolupracuje na začlenění do školního procesu a na sladění potřeb dítěte a školy.

Služba je bezplatná.
Na psychologa se můžete obrátit v případě, že:
máte pocit, že něco v souvislosti s dítětem není tak, jak by mělo být – ve škole to dítěti nejde tak, jak by odpovídalo jeho schopnostem; nedaří se Vám třeba ve výchově dítěte; nedaří se komunikace s dítětem či se školou; dítě se najednou změnilo…

  • Vaše dítě má jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
  • máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká
  • ve Vaší rodině se dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)

Obsah konzultací je důvěrný. Konzultace může být v některých případech jednorázová s doporučením využití dalších služeb, v některých případech vyústí v individuální práci s dítětem, popřípadě školním kolektivem. Konzultace vždy probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem. Jako zákonný zástupce dítěte udělujete na začátku školního roku souhlas k případné návštěvě dítěte u školního psychologa.

Práce školního psychologa se řídí vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, dále Etikou psychologa a Zákonem o ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb.

Kontakt: Mgr. Adéla Kösslová, email.: kosslova.adela@zszborovska.cz

Konzultační dny: středa 7.00 - 15.30

Seznam doporučených sešitů a pomůcek II. stupeň

http://www.zstabor.cz/www/56zstabor/fs/doporucene-sesity.doc

Seznamy budoucích 6. ročníků

http://www.zstabor.cz/www/56zstabor/fs/seznamy-6.-rocnik-sk.-rok-2016_17.doc