Aktuality

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/23

Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Tábor 390 03

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel školy o přijetí k základnímu vzdělávání takto:

 

Na základní školu ZŠ Tábor, Zborovská 2696 jsou přijati k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 žáci s těmito registračními čísly: 1 a 2.

 

                                                              Mgr. Petr Vašíček
                                                              
   ředitel školy

 

Vyvěšeno: 17. 6. 2022

Sejmuto: 30. 6. 2022


ikona článku

Schůzka s rodiči předškoláků

P O Z V Á N K A

Ve čtvrtek dne 16. 6. 2022 v 16,30 h  se koná setkání s rodiči budoucích prvňáčků.

Co se dozvíte:

- seznámíte se se svou třídní paní učitelkou

- dostanete informace o školních potřebách do 1. třídy

- dostanete informace ke školní jídelně a školní družině.

Schůzky se budou konat ve třídách v 1.patře. Použijte vchod 1.stupně (hned vedle MŠ).

                                                                                                        

 

Mgr. Petr Vašíček, ředitel školy

 


ikona článku

Zápis pro ukrajinské děti

Zvláštní zápis – Спеціальний набір

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи
                            ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 14. a 15. 6. 2022 od 8 do 15 hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03, Mgr. Pavlína Černá

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

     Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

     У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty/Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a)  vízový doklad dítěte/документ дитини, в якому є віза

b) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat/документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022./Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.

 

V /м. Táboře dne/дата 1. 6. 2022                             

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

                           Mgr. Petr Vašíček

 

 

 

 

 


Organizace školního roku 2021/2022 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny:  středa 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny:    21. února - 27. února 2022   

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.


Hymna školy

Zde je možné stáhnout oficiální hymnu ZŠ Tábor, Zborovská 2696. Tuto píseň složili a nazpívali žáci školy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hymna-zborovska.docx 12.3 Kb
hymna-zs-tabor-zborovska.mp3 7940.1 Kb

Aktuality

ikona článkuT-mobile olympijský běh 2022

Ve středu 22. 6. 2022 se naše škola (jako každý rok) účastnila celorepublikového T-mobile olympijského běhu 2022. Běželi žáci (i učitelé) celé naší školy - zhruba 800 dětí v parku u školy. Všichni dostali za odměnu medaile, diplomy a zdravé raw sušenky. Na další ročník se budeme těšit zase za rok. Malechová Miroslava a organizační tým 9. A


ikona článku6.C – Den jazyků – 1. 6. 2022

Na Den dětí u nás letos proběhla akce, kterou nám uspořádaly učitelky jazyků. Během několika hodin si třídy prošly různá stanoviště, kde plnily úkoly. Akce se nám moc líbila, nakonec naše třída skončila na 2. místě (ze šesti). Součástí výhry byla poukázka na 2 hodiny bowlingu. Už se moc těšíme! Mgr. Pavlína Jíšová, tř. uč. 6.C


ikona článkuŠkolní výlet 6.C

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 jsme vyrazili na výlet. Nejdříve jsme si zahráli paintball. Mnozí to hráli poprvé a byli překvapeni. Nejvíce zaskočeny byly holky, nečekaly, že zásah bude tolik bolet. Zato kluci nestíhali dokupovat střílecí kuličky. Hra se všem moc líbila. Jelikož hlásili déšť, původní plán, opékat buřty a hrát míčové hry, jsme na poslední chvíli změnili na návštěvu bowlingu na sídlišti. V předchozím týdnu jsme v rámci školní akce vyhráli poukázku na 2 hodiny, kterou jsme tímto využili. I bowling hráli mnozí poprvé, a to bylo vlastně dobře. Vzájemně jsme se učili a fandili. Moc se nám zde líbilo. Výlet se podařil, všichni si to užili. Mgr. Pavlína Jíšová, tř. uč.


ikona článkuZ(S)borka – pěv. sbor 5. – 9. tříd – ZÁVĚREČNÝ KONCERT

V pondělí 30. května 2022 od 17:30 h proběhl závěrečný koncert pěveckého sboru II. stupně. V 1. části zazněly písničky ze známých pohádek, ale i z oblasti populární hudby, např. od Lucie Bílé či Davida Stypky. Po přestávce na občerstvení sbor navázal minioperou O 12 měsíčkách, kterou napsala známá umělecká dvojice Z. Svěrák a J. Uhlíř. Sólisté se na vystoupení připravili dokonale. Přinesli si oblečení (Holena, Macecha, Maruška, kravičky, jednotliví měsíčci..) i doplňky (fialky, jahody a jablka pro Marušku, kyj, košíček…). Tímto moc děkuji rodičům za jejich vstřícnost a ochotu děti připravit, ale také za občerstvení, které přinesli! Toto vše přispělo k příjemné atmosféře. Po 1,5 h dlouhém koncertu si diváci vyžádali přídavek! To nás opravdu překvapilo, ale moc potěšilo. Když na závěr tleskali vestoje, neměli jsme slov! Děkujeme( Děkuji všem zpěváčkům za jejich celoroční práci a těším se na další školní rok! Pavlína Jíšová, sbormistryně


ikona článkuZájezd do Švédska 15. 5. – 21. 5. 2022

V neděli 15. května vyrazilo téměř 100 žáků 8. a 9. tříd naší školy na cestu do Švédska. První den nás čekala dlouhá cesta přes Německo a Dánsko, zajímavým zpestřením byly plavby na trajektech. Cílem naší cesty se stal kemp Lundegård na ostrově Öland, 2. největším švédském ostrově. V průběhu našeho pobytu jsme si užívali všechny rozmary počasí, zažili jsme bouřku, déšť, slunce i, pro tento ostrov netypické, bezvětří. Navštívili jsme ta nejzajímavější místa ostrova: Losí farmu v Nybro, město Kalmar a Bornholm, nejjižnější i nejsevernější bod vždy ozdobený majákem (Dlouhý Jan a Dlouhý Erik). Někteří z nás také zdolali nejvyšší vrchol ležící 57 m n. m., který byl v historii využíván jako vrch šibeniční. Na svých cestách jsme mohli obdivovat množství větrných mlýnů i typickou ostrovní krajinu – step alvaret. Ti nejotužilejší z nás po celodenním náročném programu nacházeli osvěžení v chladivých vlnách Baltského moře. Pobyt v kempu nabízel také mnohá sportovní vyžití. Zlatým hřebem týdenního programu byly návštěvy švédských škol, kde naši žáci potkali své vrstevníky, potrénovali svou angličtinu a navázali kontakty. Cestou zpět jsme si udělali zastávku v hlavním městě Dánska – Kodani, která nás okouzlila svou nezaměnitelnou atmosférou.


ikona článkuOkresní volejbalové přebory na naší škole!

V úterý 24.5. proběhly na naší škole okresní turnaje ve volejbale chlapců i dívek. Chlapci dokázali jedno utkání vyhrát 2:1, ale druhé utkání 2:1 prohráli a tak nakonec skončili vinou horšího skóre druzí. Dívky obsadili 3. místo, když dokázali jedno utkání vyhrát, ale bohužel dvě utkání ztratili ve velmi vyrovnaných koncovkách. Všem hráčům i hráčkám děkujeme na vzornou reprezentaci školy.


ikona článkuZborka MUSIC STAR

V pondělí 23. května 2022 proběhlo 1. kolo nové hudební soutěže Zborka MUSIC STAR. Žáci se mohli přihlásit buď se zpěvem, nebo s hrou na hudební nástroj. Všichni předvedli skvělé výkony. Výsledky najdete v přiloženém formuláři. Děkuji moc porotě ve složení A. Rambousková, V. Koubková a A. Fuková za objektivní hodnocení. Všem zúčastněným gratulujeme! Pavlína Jíšová, uč. Hv


ikona článkuZborovská poprvé v historii na republikovém finále McDonald´s Cupu!

Družstvo složené ze žáků 5.S (Pecka, Květoň, Loužecký, Líkař, Pražák, Mikulík, Gorský, Švec, Matyš, Doležal, Tíkal, Plachý) dokázalo v pondělí 9.5. zcela jasně ovládnou okresní kolo. V utkáních jsme neztratili ani bod a celkové skóre činilo 64:1. V krajském kole, které se konalo hned v pátek 13.5. v Písku, jsem opět neztratili ani jeden bod, za celý turnaj jsme inkasovali pouze jediný gól a ve finále jsem dokázali vyhrát 2:0 nad ZŠ TGM, Písek. Zaslouženě jsme tedy poprvé v historii naší školy dokázali postoupit na republikové finále! Svátek fotbalu se uskuteční v termínu 31.5.-1.6. na stadionu Na Stínadlech v Teplicích. Finálová utkání navíc můžete sledovat v přímém přenosu na televizní stanici O2 Sport. Držte nám palce!!!


ikona článkuAtletický přeboru Táborska 2022 - 1.stupeň

Ve středu 18. května se žáci prvního stupně účastnili 51. ročníku atletického přeboru Táborska 2022. Naši školu reprezentovali dívky a chlapci 1. – 5. ročníku v atletických disciplínách sprint na 50 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a vytrvalostní běh 500, 600 a 800 m. Z celkového počtu 27 zúčastněných škol jsme se umístili na krásném 2. místě. Naši medailisti: • Musiálek Václav 1.C – 50 m – 1. místo • Svoboda Matěj 2. C – 50 m – 1. místo • Janoušková Karolína 2. D – kriket – 2. místo • Jenčík Jakub 3. B – 50 m – 2. místo • Melichová Eliška 4. D – 50 m – 2. místo • Melichová Eliška 4. D – dálka – 2. místo • Smrž David 4. B – dálka – 2. místo • Kloučková Klára 4. C – 600 m – 2. místo • Květoň Tomáš 5. S – 50 m – 3. místo • Schneiderová Viktorie 5. D – 800 m – 2. místo Všem medailistům a i všem žákům, kteří bojovali o co nejlepší výkon blahopřeji a pevně věřím, že příští rok přineseme do školy celkové 1. místo. Mgr. Malechová Miroslava a pomoc Michaela Šnajdrová a Jindra Melenová


ikona článkuStarDance aneb Když sedmáci tančí 2022

Po dvou letech se opět na naší škole mohla uskutečnit tato oblíbená soutěž. Poprvé proběhla už před 15ti lety!!! Měla letos vlastně půlkulaté výročí Také se podařilo akci načasovat na Mezinárodní den tance. Žáci a žákyně se skoro 3 měsíce učili tance (mazurku, polku, waltz, ča-ču, macarenu). V závěrečných hodinách byli vybráni ti nejlepší, kteří se představili divákům v pátek 29. dubna v malé tělocvičně. Diváky tvořili jejich spolužáci – žáci 6. a 7. tříd. A byli skvělí! Soustředěně tanenčíky pozorovali, fandili a aspoň v sedě jim pomáhali tančit macarenu. V přestávce snad 100 žáků využilo příležitosti si macarenu na place také zatancovat! Atmosféra byla skutečně skvělá. Tanečníci předvedli úžasné výkony a porota z řad učitelů (P. Černá, A. Rambousková a P. Vašíček) nakonec rozhodla, kdo je pro letošek nejlepší. To ale nebylo úplně nejdůležitější. Jak mnozí tanečníci říkali: „Byly to nervy!!! Ve třídě to šlo samo, ale před tolika lidmi je to prostě náročné a nervy pracují!“ Poprali se s tím nakonec všichni a vítězstvím pro ně byl už postup z třídního kola. Zážitek na celý život to pro ně určitě je. Gratuluji umístěným, ale i zúčastněným! Zároveň moc děkuji porotě, p. uč. R. Maršíkové, která připravovala třídy, které má na Hv, a také svým pomocnicím z 9.C (E. Spálenkové, L. Pfajfrové a L. Čeňkové), bez kterých by páteční den měl trhlinky Za rok se současnými šesťáky na viděnou!!! Mgr. Pavlína Jíšová, uč. Hv


ikona článkuKP CH III basketbal

Ve čtvrtek 21.4. se družstvo chlapců v kategorii CH III zúčastnilo krajského přeboru škol v basketbalu. Turnaj se hrál v Táboře. Náš tým, se turnaje zúčastnil ve stejné sestavě, ve které zvítězil v okresním přeboru. Družstvo tvořili převážně kluci ze 7.S – Lažek A., Lažek J., Lhoták, Sobotka, Krejčí, Vokrouhlecký a Welzl. Doplnili je Koutenský ze 7.E a Nedvěd ze 6.T . V turnaji jsme obsadili výborné druhé místo, když jsme vše vyhráli a podlehli jen suverénnímu Písku, za který nastupovalo 10 basketbalistů. (viz výsledky) V našem týmu se basketbalu závodně věnuje pouze P.Nedvěd. O to je náš úspěch větší. Všechny kluky chválím za přístup i chování. Petr Herma


ikona článkuRecitační soutěž v angličtině

Dne 27.4.2022 proběhla na naší škole recitační soutěž v anglickém jazyce. Soutěž se konala poprvé, tedy premiéra, ale i přes tento fakt, výkony našich studentů byly téměř vyrovnané. Výherci a všichni zúčastnění obdrželi malé ceny a došlo i na malé občerstvení. Děkuji kolegyním Kláře a Radce Š.za pomoc při organizaci. Těším se na příští rok. Fuková Anna.


ikona článkuUkliďme Česko – 6.C

Ve čtvrtek 22. dubna 2022 se naše třída rozhodla, že poklidí okolí školy. Ve škole jsme si nabrali rukavice a pytle na odpad a vyrazili na procházku. Během jedné hodiny jsme nasbírali neuvěřitelné množství zbytečného odpadu, který se v blízkosti školy nacházel. Navíc bylo krásné počasí, takže jsme si akci moc užili! Mgr. Pavlína Jíšová, tř. uč. + 6.C


ikona článkuLyžařský výcvik 2. - 5. tříd na Monínci

Od 7. - 11.3. 2022 jsme se denně vydávali autobusem na Monínec. Tam se děti v několika skupinách učily oblouky, zastavovat a taky někdo poprvé jel na vleku. 3. den už jezdily na vleku všechny děti. Každý den bylo vidět zlepšení. Poslední den si děti zkusily jet mezi brankami a všem se to náramně povedlo. Všichni dostali diplom a medaili a bylo vidět, že jsou spokojení. Doufáme, že se taková akce podaří příští rok zopakovat. Petra Chovancová, Ivana Krajčiová


ikona článku6.C Vánoční tvoření

První prosincovou středu roku 2021 jsme si společně krásně užili. V rámci předvánočního tvoření jsme udělali nejen několik výrobků, ale hlavně jsme si v klidu vyřešili některé třídnické záležitosti, popovídali si, ozdobili stromeček, připravili se na vánoční besídku, a dokonce jsme si v závěru i zazpívali. Naše třída se sama rozhodla, že chtějí finančně podpořit táborský psí útulek. Výrobky se rozhodli vzít domů a poprosit rodiče o jejich zakoupení za libovolnou cenu. Co vybereme, odneseme společně pejskům. Pavlína Jíšová, tř. uč.