Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Aktuality

Rodičovské fórum

Rodičovské fórum

Informace k zápisu do 1.třídy

ZŠ Tábor, Zborovská 2696

Zápis do 1.ročníku školního roku 2019/20

Zápis bude probíhat ve dnech 4. - 5. 4. 2019 od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2019, případně s dítětem starším, kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

Potřebné doklady k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu.

K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo po loňském zápisu vyřízený odklad školní docházky.

Odklad povinné školní docházky (§ 37 školského zákona)

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu a musí s sebou přinést doporučení PPP nebo SPC a doporučení lékaře. V průběhu zápisu zákonný zástupce vyplní žádost o odklad povinné školní docházky a výše zmíněné dokumenty přiloží k této žádosti. Pokud tak neučiní nejpozději do 30. 4. 2019 nebude odklad povolen.

Kritéria přijetí: Přijímat se budou děti s trvalým bydlištěm ze spádového obvodu a další děti do naplnění 4 prvních tříd.

Informace o přijetí: Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na dveřích školy od 10. 4. 2019 po dobu 15 dnů.  Dítě bude vedeno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

Další informace k zápisu Vám rádi sdělíme na schůzce s rodiči budoucích prvňáčků dne 21. 3. 2019 od 17,00 hodin ve školní jídelně.

Rodičům, kteří naši školu neznají, nabízíme prohlídku školy v Den otevřených dveří dne 27. 3. 2019 v době od 8 do 15,00 hodin.

Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-pro-rodice885302271.docx 28.5 Kb
vyhlaska-o-skolskych-obvodech-spadovych-zakladnich-skol-zrizenych-mestem-tabor.pdf 57.7 Kb