Školní kroužky

Nabídka kroužků 2019 - 2020

Kroužky
NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU TŘÍDY DEN, ČAS
Fotbalový kroužek Z.Musiol 1.ročník Úterý 12,45 - 13,30 h
Fotbalový kroužek Z.Musiol 2.ročník Středa 12,45 – 13,30 h
Počítačový kroužek R.Koblasová 3.ročník Úterý 12,45 - 13,30 h
Atletika M.Deimová 3. – 4.ročník Čtvrtek 14,30 – 15,30 h
Minivolejbal do škol M.Pekařová 3. - 5.ročník Středa 14,00 – 15,00 h
Ruční práce D.Křížová 4. - 5.ročník Úterý 14,25 – 15,10 h
Sboráček M.Kolářová 2. – 4. ročník Čtvrtek 13,35 – 14,20 h
Angličtina P.Lukášová 1.ročník Středa 11,50 – 12,35 h
Angličtina V.Švarcová 1.ročník Úterý 11,50 – 12,35 h
Robotika J.Jančich 2.stupeň Čtvrtek 14 – 15,30 h
Sbor Z(S)borka P.Jíšová 5. - 9.ročník Středa 13,50 – 15,20 h
Čtenářský klub V.Koubková 2.stupeň Středa 13,50 – 15,20 h
Šikulové – kroužek ŠD P.Farová  1. ročník Pondělí 15,00 – 16,00 h
1 krát za 14 dní
Keramický kroužek – kroužek ŠD T.Kubínová  2. ročník Úterý 15 – 16,30 h
1 krát za 14 dní
Sportovní hry – kroužek ŠD I.Dedková  1. - 2. ročník  Středa 15,00 – 16,00 h