Školní kroužky

Nabídka kroužků 2023-2024


Název kroužku

Vedoucí kroužku

Třída, ročník

Den, čas

Atletika

S.Dvořáková

2. – 4. ročník

Pondělí 14,00 – 15,00 h

Sboráček – pěv.sbor

P.Chovancová

M.Marková

2. – 4. ročník

Pondělí 13,05 – 14,05 h

Z(S)borka – pěv.sbor

P.Jíšová

5. - 9. ročník

Středa 13,50 – 15,00 h

Šikulové – kroužek ŠD

P.Farová - ŠD

1.ročník

Úterý 15,00 – 16,00 h

 

Sportovní hry – kroužek ŠD

I.Dedková – ŠD

1.,2.ročník

Pondělí 15,00 – 16,00 h

Keramický kroužek ŠD

T.Kubínová - ŠD

II.C,D

Úterý 15,00 – 16,15 h

Keramický kroužek ŠD

T.Kubínová - ŠD

II.A,B

Čtvrtek 15,00 – 16,15 h