1.stupeň
ikona článku

Poprvé v knihovně a slavnostní předávání Slabikáře

Na naší škole máme pobočku Městské knihovny v Táboře, což je pro nás velká výhoda. Nemusíme chodit daleko a je zde velká nabídka knížek. Právě zde se konala akce prvňáčků. V knihovně na nás čekala paní Šáchová a pan Morava. Nejdříve se žáci dozvěděli, jak probíhá půjčování knížek. Paní Šáchová některé knížky dětem ukázala a doporučila. Pak nám pan Morava zahrál krásné divadlo - Vánoční příběh /narození Ježíška, Tři králové apod./. Následovalo povídání o vánočních zvycích. Děti se vyzkoušely házení střevícem a mohly se obejmout pod jmelím. Pod vánočním stromečkem na děti čekal dáreček - Slabikář. Děti byly nadšené a s radostí se dívaly, co je ve Slabikáři čeká. Byla to krásná akce s příjemnou atmosférou.