2.stupeň
ikona článku

Sedmáci znovuobjevují knihovnu

Hned po jarních prázdninách 11. března se vydali žáci 7. C na návštěvu do Městské knihovny Tábor, pobočka Pražské sídliště. Tuto návštěvu jsme naplánovali, protože březen je měsícem knihy. V úvodu se žáci seznámili s chodem knihovny a členěním knihovního fondu. Paní knihovnice pro ně připravila pracovní listy, takže mohli knihovnu prozkoumávat na vlastní pěst. Vše proběhlo k všeobecné spokojenosti