Školní poradenské pracoviště.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Výchovná poradkyně – Mgr. Lenka Jindová

Konzultační hodiny: středa: 13-14 hod (jinak po domluvě)

Kancelář: přízemí na budově A (vedle šaten)

e-mail: jindova.lenka@zszborovska.cz

tel.: 774 747 694

edupage: Lenka Jindová

S čím se na mě obracejte:

1. Kariérové poradenství

 • podání základních informací ohledně přijímacího řízení, přihlášky na SŠ, zápisový lístek

2. Výchovné poradenství

 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se SVP nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních – žádost o poradenskou službu, Sdělení školy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP.
 • koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a rodinou.

 

Metodička prevence pro 1. stupeň – Mgr. Hana Pěknicová

Konzultační hodiny: vždy po domluvě

Kancelář: budova C 2. patro č. 45

e-mail: peknicova.hana@zszborovska.cz

edupage: Hana Pěknicová

Nabízím:

 • možnost individuální konzultace s rodiči, žáky a pedagogy týkající se školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů
 • pomoc při řešení problémů spojených se školní docházkou
 • pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků
 • poskytování kontaktů na odpovídající odborná pracoviště
 • zajištění preventivního programu a pomoc při přípravě programů pro třídy

 

Školní psycholožka – Mgr. Gabriela Svitáková

Ve škole celý týden: pondělí-pátek

Kancelář: Kancelář: č. 6,7 žluté dveře vlevo od ředitelny a v blízkosti skříněk žáků 2. stupně

Konzultace: vždy po předchozí domluvě.

Otevřené konzultační hodiny, kdy jsem v kanceláři:

po, út, st, pá: 7.30-8.00 h a každý pracovní den po-pá: 12.40-14.00 h.

e-mail: svitakova.gabriela@zszborovska.cz

tel.: 774 453 879

edupage: Gabriela Svitáková

S čím se na mě obracejte:

 • Žáci a žákyně – nevím si rady, trápím se, potřebuji s něčím poradit, děje se mi něco ve škole, ...
 • Rodiče – potřebuji poradit ohledně toho, jak se moje dítě chová ve škole; moje dítě má školní problémy ve vztahu se spolužáky/učiteli; já jako rodič se potřebuji zorientovat, na jakého odborníka se mohu obrátit, …
 • Pedagogičtí pracovníci – poradenství v rámci školní tématiky, potřeba zorientovat se v pomocné síti, …

 

Speciální pedagog – Pavel Vobůrka

Konzultace: úterý (14:00 – 15:00) nebo vždy po předchozí domluvě

Kancelář: přízemí na budově A (vedle šaten)

e-mail: voburka.pavel@zszborovska.cz

tel.: 778 447 899

edupage: Pavel Vobůrka

S čím se na mě obracejte:  Školní speciální pedagog se zaměřuje se na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.