Telefonní seznam školy

Telefonní seznam školy

Mgr. Petr Vašíček 381233108, 774747687 vasicek.petr@zszborovska.cz
ředitel školy
Mgr. Andrea Rambousková 381233106, 774747688 rambouskova.andrea@zszborovska.cz
zástupkyně ředitele pro 2.st.
Mgr. Pavlína Černá 381233325, 774747689 cerna.pavlina@zszborovska.cz
zástupkyně ředitele pro 1.st.
Ing. Hana Kopsová 381233106, 774747690 kopsova.hana@zszborovska.cz
ekonomka školy
Luboš Pršala - školník 774747691 prsala.lubos@zszborovska.cz
Simona Přílepková - školné ŠD 774422365, 381233106 prilepkova.simona@zszborovska.cz
Eva Procházková - inventarizace majetku, sklad učebnic 770147601 prochazkova.eva@zszborovska.cz
Školní družina 774747693, 773752739, 770186031  4. a 5. oddělení - pavilon dílen
    1.,2.,3.,8. oddělení - přízemí "C"
6. a 7. oddělení - 1. patro "C"
Mgr. Lenka Jindová 774747694 jindova.lenka@zszborovska.cz
výchovná poradkyně
Mgr. Gabriela Svitáková 774453879 svitakova.gabriela@zszborovska.cz
školní psycholožka
Petra Širhalová 381232039, 774747692 sirhalova.petra@zszborovska.cz
vedoucí školní jídelny
pedagogičtí pracovníci   prijmeni.jmeno@zszborovska.cz