Telefonní seznam školy

Telefonní seznam školy

Mgr. Petr Vašíček
ředitel školy
381233108, 774747687 vasicek.petr@zszborovska.cz
Mgr. Andrea Rambousková
zástupkyně ředitele pro 2.st.
381233106, 774747688 rambouskova.andrea@zszborovska.cz
Mgr. Pavlína Černá
zástupkyně ředitele pro 1.st.
381233325, 774747689 cerna.pavlina@zszborovska.cz
Ing. Hana Kopsová
ekonomka školy
381233106, 774747690 kopsova.hana@zszborovska.cz
Luboš Pršala
školník
774747691  
Simona Přílepková - školné ŠD 774422365, 381233106 prilepkova.simona@zszborovska.cz
Školní družina 774747693, 773752739, 770186031  4. a 5. oddělení - pavilon dílen
    1.,2.,3.,8. oddělení - přízemí "C"
6. a 7. oddělení - 1. patro "C"
Mgr. Lenka Jindová
výchovná poradkyně
774747694 jindova.lenka@zszborovska.cz
Mgr. Veronika Kalášková
školní psycholožka
774453879 kalaskova.veronika@zszborovska.cz
Petra Širhalová
vedoucí školní jídelny
381232039, 774747692 sirhalova.petra@zszborovska.cz
pedagogičtí pracovníci   prijmeni.jmeno@zszborovska.cz