Školní družina
ikona článku

ŠD - O popleteném čertíkovi

Ve středu 30.11. nás ve školní družině navštívil Mikuláš....a nebyl sám. Přivedl si s sebou popletené čertíky Vrtáčka a Bambulu. A taky samozřejmě sladkou nadílku pro všechny děti.

Mikulášská pohádka divadélka Kos se dětem moc líbila a už teď se těšíme na další. 


ikona článku

ŠD - VZPoura úrazům !

Vpondělí 28.11. a v úterý 29.11. jsme pro žáky třetích tříd ve školní družině připravili besedu "VZPoura úrazům"

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Formou besed, jsou žáci informovani o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu  navštívili  dva ambasadoři, kteří mluvili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání byly interaktivní soutěže a diskuse na téma úrazů.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. 

Moc děkujeme Pavlovi Bambouskovi a Pavlovi Brožovi za jejich poutavé a velice poučné vyprávění!