1.stupeň
ikona článku

2.třídy - beseda s Městskou policií Tábor

Ve čtvrtek 2.2. 2023 navštívil žáky 2. ročníků strážník Městské policie Tábor praporčík Ladislav Johančík. V první části představil dětem práci MP Tábor a připomenul výročí 30 let jejich práce v našem městě. Další část byla věnována dopravě. Na konci si děti vyzkoušely pozornost v testu dopravních situacích.