Home

Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 39003 Tábor

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ Jan Amos Komenský

Plán práce školy

Novinky ve škole

Když se v hodinách Hv nesmí zpívat…

Jelikož jsme po uzavření škol v hodinách Hv nesměli zpívat, využili jsme další možnosti, které tento předmět nabízí. Někteří žáci si vyrobili hudební nástroje z předmětů, které by už vyhodili (ve fotkách žáci 5.S a 6.C), se všemi třídami jsme hráli na „trubky“ bobotubes (na fotkách 5.A), také jsme tančili. Dle výzvy Jerusalema, na podporu lidí v první linii v boji proti koronaviru, jsme s žáky 7.C, 8.C a 8.D zatančili tanec, ze kterého vyplynul krásný videoklip. Mnozí žáci zjistili, že tento předmět nabízí plno zajímavostí, přesto se většina těší, až se opět vrátíme k běžnému typu hodin se zpěvem. Pavlína Jíšová, uč. Hv