Home

Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 39003 Tábor

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ Jan Amos Komenský

Plán práce školy

Novinky ve škole

ikona článkuStrom na družinovém dvorku.

V noci na 2.8.2019 kolem půlnoci spadl strom, který poskytoval stín na družinovém dvorku. Bohužel musel být okamžitě pokácen i zbytek, který ještě zůstal stát.


ikona článkuSetkání s rodiči III.A

24.6. se rodiče a děti z III.A setkali v Tismenickém údolí u společného opékání špekáčků. Nechyběla ani kulturní vložka, kdy zazněly trampské písně za doprovodu kytary jednoho z rodičů. Kromě toho si děti užily volnou zábavu i díky vozítku jednoho z kamarádů.


ikona článkuVtip 1.stupně

Ve čtvrtek 25.4. proběhla na 1.stupni soutěž o nejlepší vtip. Vtipy byly skvělé, výkony všech výborné.


ikona článkuAtletické kroužky.

Celá tělocvična se na kroužku atletiky rozzářila oranžovou barvou poté, co jsme si oblékli naše nová trička s logem školy. Můžeme být jistí, že teď budeme nepřehlédnutelní a doufáme, že „oranžády“ zazáří i na závodech.


ikona článkuRecitační soutěž - okresní kolo

1.března se dvě šikovné recitátorky zúčastnily okresního kola recitační soutěže. Ve velké konkurenci to sice na stupně vítězů nevyšlo, ale jejich výkon byl moc pěkný. Pavlína Černá


Přenocování ve škole - V.B,S

5.B dostala k „Ježíšku“ voucher na nocleh ve škole. Aby jí nebylo smutno, pozvala na akci i sousední 5.S. Všichni zájemci se v pátečním podvečeru sešli před školou, kde si je převzaly třídní učitelky, někdy k neskrývané radosti rodičů:-). A co se ve škole dělo potom? Hry, humor, zábava, stezka odvahy, promítání, vyprávění, pohádka na dobrou noc a taky trochu toho „bordění“. Užili jsme si to. Text mapi,foto lefo


Vystoupení Sboráčku v Klokotech

Stejně jako v předešlých letech zazpíval Sboráček pod vedením p. učitelky Magdaleny Kolářové svým rodičům, prarodičům a blízkým v táborském kostele v Klokotech. Našim malým zpěvákům se vystoupení moc povedlo.


Vystoupení sborů

Letos se s námi rozloučily oba pěvecké sbory krásným předvánočním vystoupením ve školní jídelně.


Stromeček na náměstí

I letos si naše škola ozdobila vánoční stromeček, který si můžete prohlédnout na náměstí T. G. Masaryka v Táboře. Letos se do zdobení zapojila školní družina.


Sousedé České republiky - III.D

Žáci III.D prožili hodiny prvouky trošku jinak. Díky projektové výuce se dozvěděli spoustu zajímavostí o státech, se kterými sousedí naše Česká republika. M. Pešičková


Návštěva knihovny - V.B

Návštěva knihovny se vydařila. V.B se tam vydala za poučením i zábavou. Paní knihovnice nás provedla všemi odděleními, včetně krásně zrekonstruovaného hudebního. Naučila děti hledat knihy ve vyhledávači a vysvětlila jim, jak jsou řazeny. Takže při praktickém úkolu, kdy si paní učitelka přála knihu Zdravé bylinky, měla ji za 2 minuty na stole. A to tam prosím mají tisíce knih. Text a foto mapifo


Běh Pintovkou

Dne 10.11. 2018 se děti z kroužku atletiky vydaly na své první závody v rámci své celoroční bodovací soutěže „O nejšikovnějšího atleta“. Tyto běžecké závody se konaly v Lesoparku Pintovka. Všichni byli moc šikovní a doufáme, že se zase v tak hojném počtu uvidíme na dalším běhu.


Dopravní výchova s městskou policií ve 2. třídách

Kdo je policista, jak pracuje, co řeší a zajišťuje, se dozvěděli druháci v pátek 9. 11. 2018 při besedě. V druhé části besedy pak poznávali dopravní značky a řešili dopravní situace. Za odměnu dostali žáci CERTIFIKÁT Městské policie v Táboře.


Halloween v II.D

Na svátek DUŠIČEK, jinde slavený jako halloween, se i žáci 2. D nachystali. Čekala je návštěva Domu hrůzy, kterou pro ně připravili deváťáci. Chtěli také přispět trošku k atmosféře dne.


Návštěva knihovny - 2.třídy

Žáci 2. tříd jsou již zdatní čtenáři. Proto navštívili místní knihovnu. Dozvěděli se o výpůjčním řádu, které knihy jsou pro ně vhodné, jak s nimi pracovat, jak je vracet zpět do polic podle abecedy. Hned pochopili, proč se ji učili zpaměti. Každý si vybral jednu knihu a vypracoval pracovní list. Na závěr si ještě někteří odnesli přihlášky do knihovny domů.


Podzimní tvoření v II.D

Hezké počasí v říjnu využila třída II. D v hodině prvouky k vycházce. Žáci poznávali stromy, listy, plody a ty nejhezčí listy a přírodniny si sbírali na tvořivou dílnu. Z nich pak vytvořili lepením na čtvrtku postavičky a zvířátka. Moc se jim to povedlo.


Exkurze u hasičů

10. září navštívily třídy III.B,D Hasičský záchranný sbor v Měšicích. Zde si děti vyslechly důležité informace k záchraně lidí, zvířat a objektů, znovu si připomněly důležitá telefonní čísla a zásady, jak zavolat o pomoc. Největší radost udělala třeťákům prohlídka hasičské techniky zblízka. Děti si celé dopoledne moc užily.


Přespolní běh - 1.stupeň

V úterý 25. 9. jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Děvčata 1.- 3. třídy obsadila 2.místo, chlapci 1. – 3. tříd 1.místo, děvčata 4.-5. tříd vyhrála suverénně a chlapci téže kategorie taktéž vybojovali 1.místo. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.