Dokumenty školy
Směrnice o ochraně oznamovatelů.
Rozpočet školy a Města Tábor na rok 2024
Školní řád
Školní vzdělávací program
Obecně závazná vyhláška města Tábora - školské obvody
Inspekční zpráva a výsledky kontroly 2021