Rozvrh tělocvičen školy a umělé trávy.

Aktuální rozvrh umělé trávy.

Sportovní areál je v odpoledních hodinách volně přístupný veřejnosti. Organizace, které chtějí stabilní hodiny zamluvit, se řídí informacemi na nástěnce.

Aktuální rozvrh umělé trávy.