Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Archiv

Foto z plesu.

http://zszborovskatabor.rajce.net/Ples_ZS_Zborovska

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky

Výsledky všech zůčastněných žáků: https://www.zstabor.cz/www/56zstabor/fs/bobrik-informatiky-2017-18-vysledky.xlsx

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ FÓRUM

   Rodičovské fórum je vnímáno jako setkání zejména rodičů žáků, které má otevřít téma vzdělávání dětí a žáků v běžných školách. Diskuse rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti lépe rozumět vzájemným potřebám. Rodiče získají místo pro vyjádření a diskusi o záležitostech týkajících se jejich dětí. Setkání také umožní zástupcům rodičů prezentovat při oficiálních jednáních svou širokou zkušenost.

   První listopadové setkání rodičů se uskuteční dne

21. 11. 2017 v 16:00h

v prostorách Základní školy Tábor, Zborovská 2696

  Téma setkání:

Co potřebují rodiče k většímu zapojení do vzdělávání svých dětí?

Proč bychom se měli setkávat (cíle a důvody rodičovských fór)?

Jak zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči (problémy, návrhy, řešení konfliktů)?

Kapacita: 15 účastníků

Občerstvení zajištěno.

Prosíme o potvrzení účasti na níže uvedený email

Srdečně zve

Mgr. Adéla Kösslová, oblastní koordinátor rodičovského fóra

tel: 774 453 879, kosslova.adela@zszborovska.cz

 

 

DĚTSKÝ DEN – čtvrtek  1. 6. 2017
 Přihlášky na lístečku (se jménem, třídou, podpisem rodičů a penězi) odevzdávejte vedoucímu akce do 1. 4. 2017.

Název  - Paintball                                           popis akce – pěšky za Táborem na
Vedoucí  - Jíšová (Koubková)                            paintballové lesní hřiště s dřevěnými
počet dětí – 30                                                  bunkry a překážkami v military stylu
předpokládaná cena – 380 Kč (včetně vybavení, kombinézy a 300Ks kuliček)

Název -  Drážďany (Německo)                          popis akce – výstava „Člověk jako  
Vedoucí – Petáková (Bauerová, Färberová)         dobrodružství“, nákupy Primark
počet dětí – 45
doprava – autobus                                                   
předpokládaná cena – 600Kč
požadavky – občanský průkaz nebo pas

Název  -  Stezkou kolem Lužnice                      popis akce – za poznáním a zajímavostmi
Vedoucí  - Vaníková (Němcová, Berová)                Táborska – pěší výlet s plněním úkolů,
počet dětí – 40                                                     hádanek apod. zábavnou formou.

Název  -  Sportovní den                                        popis akce – sportovní den na Komoře
Vedoucí – Barinková (Deimová)                  
počet dětí – 30                                             

Název -  Božetice, Milevsko, Orlík                  popis akce – Muzeum zemědělství   
Vedoucí – Trsková (Semrádová)                        a pekařství, Milevské muzeum, výlet
počet dět – 30                                                   parníkem na Orlíku
doprava  - autobus
předpokládaná cena – 300 Kč

Název  - Techmánie Plzeň                                popis akce – prohlídka interaktivní  
Vedoucí – Jindová (Doudová)                             výstavy technických vymožeností
počet dětí – 45                                                  a fyzikálních jevů populární formou
doprava - autobus
předpokládaná cena – 350 Kč

Název - AQUAPALACE                                     popis akce - 3 hodiny plavání v Aquapalace
Vedoucí – Vašíček ( + 1
počet dětí – 45
doprava -  autobus
předpokládaná cena – 500Kč (doprava + vstupné)
požadavky – dobrý zdravotní stav

Název  - Výlet korunami stromů                      popis akce – Lipno, Stezka korunami
Vedoucí – Homolka (Sekal, Blecha)                                        stromů              
počet dětí – 45                                                         
doprava – autobusem
předpokládaná cena - 300Kč

Název  -  Horolezecká stěna                               popis akce – horolezecká stěna 
Vedoucí – Polláková (Dóková)                                  s instruktorem
počet dětí – 24                                                          Místo: Sezimovo Ústí
předpokládaná cena – 50Kč + lístky na MHD

Název  -  Tábor: Housův mlýn, Táborské podzemí, Botanická zahrada         
Vedoucí – Sládková (Čekal)                                       popis akce – prohlídka historické zbroj-  
předpokládaná cena – 75Kč                                     nice na Housové mlýně, Táborského
počet dětí – 30                                                         podzemí a Botanické zahrady
                                 
Název - Výlet na kole kolem Tábora
Vedoucí: Jančich (Herma)                                        popis akce - Po cestě bude několik zastávek
počet dětí – max 12                                                         a to u jelení a dančí obory, na dvou
vybavení -  horské kolo (za stav ručí rodiče), helma        rozhlednách a u restaurace pro občerstvení
cena - peníze na zmrzlinu s sebou                                      
Přibližná délka trasy je 40 km.

Název – Procházka kolem Lužnice

Vedoucí – Hornichová (Kulhavá, Kundrátová)                   popis akce – naučná stezka Sezimovo Ústí -
počet dětí – 40                                                                  Planá nad Lužnicí. V případě pěkného počasí
cena – lístky na MHD + kapesné na zmrzlinu                      koupání v Plané v bazénu, za špatného počasí                                                                                                             
zmrzlina v cukrárně

Název – Golf v Bechyni
Vedoucí – Pekařová                                                  popis akce - 3 hodiny golfové akademie
počet dětí – 25                                                          s profesionálními trenéry, zapůjčení
cena cena -  300Kč                                                    golfového vybavení včetně tréninkových
doprava – autobus                                                    míčů a malý dárek pro každého. 

Na ZŠ Zborovská zavoněly Vánoce

Prvního prosince se na ZŠ Zborovská konala akce s názvem Vánoční den. Na nadcházející svátky jsme se naladili slavnostním rozsvícením vánočního stromku před budovou prvního stupně, které bylo doprovozeno hlasy dětí obou našich školních sborů. Diváci byli dále panem ředitelem pozváni do prostor školy, kde probíhal vánoční jarmark zorganizovaný učiteli a vytvořený samotnými žáky. Děti měly radost, že se jejich vlastnoručně vyrobené produkty líbí, rodiče měli příležitost poklábosit u pohárku teplého čaje a punče. Všichni si odnášeli sváteční náladu a úsměv na rtech.

http://zszborovskatabor.rajce.idnes.cz/1.12.2016_Rozsveceni_vanocniho_stromku/

Na ZŠ Zborovská zavoněly Vánoce

Záložka do knihy spojuje školy

7. ročníku mezinárodního projektu výměny záložek se letos zúčastnilo 997 škol.
Z ČR    242 škol   29 830 žáků

Ze SR   755 škol    97 688 žáků
Z naší školy jsme odeslali 402 záložek, které vyrobili žáci prvního i druhého stupně. Letos jsme nově připravili i výstavu o Slovensku a Nových Zámcích – což je partnerské město a již několik let se školou v Nábrežné ulici spolupracujeme. Některé materiály na výstavu nám věnovala paní Zuzana Petíková, učitelka slovenského jazyka na této škole a některé nám zaslala paní Rozalia Cenigová – koordinátorka projektu z Bratislavy. Obě byly velmi potěšené z prezentace jejich země a města. Paní učitelka se nechala inspirovat naším nápadem a podobnou výstavu o České republice chce také uspořádat. Kromě záložek jsem odeslala i prezentace o našem městě, které jsme vytvořili v hodinách OV v sedmých třídách.
Ráda bych poděkovala všem dospělým, kteří s realizací pomáhali a samozřejmě všem žákům, kteří záložky vyrobili.

Marcela Bauerová

http://zszborovskatabor.rajce.idnes.cz/Zalozky_2016/

 

 

Projekt ROP NUTS II Jihozápad.

Projekt ROP NUTS II Jihozápad.