1.stupeň
ikona článku

Recitační soutěž

V úterý 19. 3. 2024 se konala recitační soutěž 1.- 5. ročníků. Po přivítání a slavnostním úvodu žáci mohli zhlédnout motivační video, na kterém děti z 2. D přednáší štafetovým způsobem báseň  Myš domácí. Poté byli žáci seznámeni s programem a pravidly soutěže a následně přednesli všichni zúčastnění své básně. Porotu oslnili nejen bezchybným přednesem, ale i hezkým oděvem a kultivovaným chováním. Všichni se umístili ve zlatém nebo stříbrném pásmu, obdrželi diplomy a drobné odměny. Letošní tři speciální ceny byly výjimečně losovány pomocí obrázků z pohádek, losování se zúčastnili všichni a soutěž tak byla napínavá až do konce. 

Děkuji všem účastníkům, paním učitelkám za přípravu žáků, děkuji Magdě Kolářové za milou "kytarovou" přestávku, děkuji také Věře Liškové a Daně Šejdové za nelehkou práci v porotě. 

Štěpánka Kučerová