1.stupeň
ikona článku

Bruslení - 3.třídy

Žáci 3. tříd se opět vydali bruslit na stadion. Zdatnější chlapci hráli hokej, ostatní žáci zvládali bruslení sami nebo s dopomocí. Všichni včetně paní učitelek si to náramně užili.