Společné

My v tom jihočechy nenecháme - Grant Jihočeského kraje

z grantu bylo podpořeno 23 dětí celkovou částkou 64 291,- Kč

- stravné                    53 181,-

- školné ŠD                 5 550,-

- kroužky                     2 450,-

- adaptační pobyt       2 010,-

- lyžařský kurz            1 100,-