1.stupeň
ikona článku

V.B a pokusy s elektřinou

Nejen vědomostmi živ je žák, ale také pokusy. Elektřina, vodivost, kondenzátor aj. pojmy pochopili žáci 5. B s p. učitelkou Dókovou. Rozsvítila se nejenom světla při pokusu, ale i oči žáků z pokusu.