Žákovská rada

Členové žákovské rady 2021 - 2022

Žákovská rada je volena jednou ročně. Každá třída má právo zvolit si dva zástupce. Je možno změnit zástupce po předchozí domluvě i v průběhu školního roku. Žákovská rada se schází 1x měsíčně. O přesném termínu schůzky budou zástupci včas informováni. V případě potřeby bude svolána mimořádná schůzka. Žákovská rada je demokratickým prvkem v životě školy. Jeho cílem je vytvořit informační most mezi žáky a učiteli a vytvořit zpětnou vazbu pro vedení školy. Může se vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky.

Povinnosti člena žákovské rady:
- účastnit se všech řádných i mimořádných jednání rady, v případě nepřítomnosti se omluvit,
- zastupovat třídu při řešení problémů,
- přenášet závěry z jednání rady do třídy a konzultovat je se spolužáky,
- náměty z řad spolužáků přenášet na jednání rady.

Další schůzka je 2.11. v 9:55 ve školní jídelně

Předsedou žákovské rady je pro školní rok 21/22 Josef Kluzák z 9.A, jeho zástupcem Veronika Čechová z 9.D

 

5.A Tereza Pavlíková    Ondřej Bohuslávek
5.B Marie Vrchotová Viktor Velek
5.C Jakub Bieber  Nikola Kleinová
5.D Ondřej Koubek Eliška Koubková
5.S Štěpán Švec Štěpán Pecka
6.A Tereza Nováková Amálie Čechtická
6.B Lukáš Čechtický  Karolína Brunerová
6.C Eliška Míková Vojtěch Mihalčík
6.D Jaroslava Mrázová Ivana Chvalová
6.T Jan Pospíchal Dominik Prno
6.S Perger Adam  Podzimek Radim
7.A Vanesa Kokiová a  Kristýna Candrová
7.B František Kukla Eliška Čiperová
7.C Vojtěch Černý Viktoriia Pichuieva
7.E Šárka Křížovská Anna Melichová
7.S Vojtěch Soural Gabriel Vokrouhlecký
8.A Tomáš Drunecký  Šárka Mondeková
8.B Martin Dušek   Tereza Kovandová
8.C Monika Hořejší  Michaela Běhounová
8.S Michal Kubík LukášVavřinec
9.A Dominik Hlinák  Josef Kluzák
9.B Ondřej Kobylka Pavel Kunc
9.C Klára Janoušková Adéla Pohanová
9.D Veronika Čechová Karolína Zpěváková
9.S Adam Kolba Dominik Vlček