Žákovská rada

Členové žákovské rady 2019 - 2020

Žákovská rada je volena jednou ročně. Každá třída má právo zvolit si dva zástupce. Je možno změnit zástupce po předchozí domluvě i v průběhu školního roku. Žákovská rada se schází 1x měsíčně. O přesném termínu schůzky budou zástupci včas informováni. V případě potřeby bude svolána mimořádná schůzka. Žákovská rada je demokratickým prvkem v životě školy. Jeho cílem je vytvořit informační most mezi žáky a učiteli a vytvořit zpětnou vazbu pro vedení školy. Může se vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky.

Povinnosti člena žákovské rady:
- účastnit se všech řádných i mimořádných jednání rady, v případě nepřítomnosti se omluvit,
- zastupovat třídu při řešení problémů,
- přenášet závěry z jednání rady do třídy a konzultovat je se spolužáky,
- náměty z řad spolužáků přenášet na jednání rady.

Předsedou žákovské rady je pro školní rok 19/20                             , jeho zástupcem

 

5.A Vanesa Kokiova Kristýna Candrova
5.B Petr Richard Kraus   František Kukla
5.C Nicolas Jatel Anna Marie Vodičková
5.D Plzáková Vanessa Korábik Michal
5.S Jakub Hořejší Matyáš Klouček
6.A Tomáš Drunecký Ondřej Vrzal
6.B Martin Dušek  Tereza Kovandová
6.C Kášek Ondřej Packová Ela
6.S Sochůrek Hugo Vavřinec  Lukáš
7.A Simona Čechtická  Josef Kluzák
7.B Jakub Miko  Ondřej Kobylka
7.C Čeňková Linda Spálenková Ella
7.D Veronika Čechová  Karolína Zpěváková
7.S Jan Volek Adam Kolba
8.A Janoušková Petra  Losos Marek
8.B Havránek Marek  Ondovčáková Kristýna
8.C Jiroušek Petr  Netrvalová Tereza
8.D Karolina Nedelcheva   Natálie Tichá
8.S David Kupka Josef Eichler
9.A Květoňová Kateřina  Ševčíková Nela
9.B David Chomout  Aneta Růžičková
9.C Denis Kubů  Jakub Vacek
9.S Mejta Jakub Šindelář Filip