Žákovská rada

Členové žákovské rady 2022 - 2023

Žákovská rada je volena jednou ročně. Každá třída má právo zvolit si dva zástupce. Je možno změnit zástupce po předchozí domluvě i v průběhu školního roku. Žákovská rada se schází 1x měsíčně. O přesném termínu schůzky budou zástupci včas informováni. V případě potřeby bude svolána mimořádná schůzka. Žákovská rada je demokratickým prvkem v životě školy. Jeho cílem je vytvořit informační most mezi žáky a učiteli a vytvořit zpětnou vazbu pro vedení školy. Může se vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky.

Povinnosti člena žákovské rady:
- účastnit se všech řádných i mimořádných jednání rady, v případě nepřítomnosti se omluvit,
- zastupovat třídu při řešení problémů,
- přenášet závěry z jednání rady do třídy a konzultovat je se spolužáky,
- náměty z řad spolužáků přenášet na jednání rady.

Schůzky jsou každé první úterý v měsíci v 7:30 ve školní jídelně

Předsedkyní žákovské rady je pro školní rok 23/24 Viktorie Pichuieva (9.C), její zástupcem Jan Lažek (9.S)

 

5.A Mráz Leopold Opička Nikolas
5.B Šejdová Emma Matoušková Lucie
5.C Kúnová Beáta Fridrichvá Natálie
6.A Faltus Jakub Kučerová Natálie
6.B Najmanová Edita Klimentová Emma
6.C Rak Jakub Švarcová Šarlota
6.D Petrus Jaroslav Kašpar Jakub
6.T Běhoun Ondřej Tomášková Sofie
6.S Trojáček Antonín Razska Štěpán
7.A Tichá Karolína Bohuslávek Ondřej
7.B Velek Viktor Svatková Kristýna
7.C Hůlka Tomáš Kleinová Nikola
7.D Chudlařská Monika Barešová Daniela
7.T Zímová Helena Slípková Adéla
7.S Kubašta Jan Vondrák Josef
8.A Polívka Dominik Blafková Nela
8.B Brunerová Karolína Medek Matěj
8.C Hoffer Gabriel Míková Eliška
8.D Chvalová Ivana Mrázová Jaroslava
8.T Najmanová Kristýna Nováková Zora
8.S Severa Matěj Vesecký Robin
9.A Kokiová Vanesa Ciperová Tereza
9.B Kukla František Čiperová Eliška
9.C Pichuieva Viktorie Černý Vojtěch
9.D Kolláriková Kristýna Blacká Kateřina
9.E Melichová Anna Koutenský Vojtěch
9.S Soural Vojtěch Lažek Jan