Žákovská rada

Členové žákovské rady 2020 - 2021

Žákovská rada je volena jednou ročně. Každá třída má právo zvolit si dva zástupce. Je možno změnit zástupce po předchozí domluvě i v průběhu školního roku. Žákovská rada se schází 1x měsíčně. O přesném termínu schůzky budou zástupci včas informováni. V případě potřeby bude svolána mimořádná schůzka. Žákovská rada je demokratickým prvkem v životě školy. Jeho cílem je vytvořit informační most mezi žáky a učiteli a vytvořit zpětnou vazbu pro vedení školy. Může se vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky.

Povinnosti člena žákovské rady:
- účastnit se všech řádných i mimořádných jednání rady, v případě nepřítomnosti se omluvit,
- zastupovat třídu při řešení problémů,
- přenášet závěry z jednání rady do třídy a konzultovat je se spolužáky,
- náměty z řad spolužáků přenášet na jednání rady.

První schůzka je 8.10. v 9:55 v AJ "A".

Předsedou žákovské rady je pro školní rok 20/21                             , jeho zástupcem

 

5.A Šejdová Elena Brauner Jan
5.B Brunerová Karolína Čechtický Lukáš
5.C Míková Eliška Michalčík Vojtěch
5.D Havránek Jakub Mrázová Jaroslava
5.S Kuchár Martin Vesecký Robin
6.A  Kadlecová Andrea Kokiová  Vanesa
6.B Kukla František Přibylová Lucie
6.C Vodičková Anna Marie Snížek David
6.D Plzáková Vanesa Korábik Michal
6.E Koutenský Vojtěch Klouček Matyáš
6.S  Boháč David Sobotka Ondřej
7.A Miko Jakub Konya Tomáš
7.B Kovandová Tereza Dušek Martin
7.C Kutová Veronika Stockinger Tomáš
7.S Voneš Jakub Kubík Kubík Michal
8.A Kluzák Josef Hlinák Dominik
8.B Kobylka Ondřej Dalihod Ondřej Josef
8.C Čeňková Linda Spálenková Ela
8.D Čechová Veronika Zpěváková Karolína
8.S Vlček Dominik Kolba Adam
9.A Janoušková Petra Přívozníková Natálie
9.B Kytýrová Adéla Dvořáková Nela
9.C Gajdošová Nikola Kučerová Markéta
9.D Danko Tomáš Vojtová Nela
9.S David Kupka Fábera Dominik