1.stupeň
ikona článku

Úspěch ve výtvarné soutěži

Vybraní žáci sedmých tříd se zúčastnili výtvarné soutěže na téma „Červen – měsíc myslivosti“ pořádané Okresním mysliveckým spolkem – ČMMJ Tábor ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. K zasílaným pracím jsme přidali i dílo mladší sestry jednoho z nich. A právě Anička Braunerová (5. B) zaujala svým výtvorem porotu a umístila se na krásném třetím místě. Ve čtvrtek 11. 5. jí byl při slavnostním ceremoniálu předán diplom a hezká věcná cena.

Moc gratulujeme a přejeme i do budoucna chuť a kreativitu pro další tvorbu!

Vendula Koubková, uč. Vv