Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny:            Petra Širhalová                         tel.: 381 232 039, 774 747 692
Vedoucí kuchařka:                  Pavla Bělochová