1.stupeň
ikona článku

Svět včel - 4.,5.třídy

Naši školu navštívil náš bývalý žák Denis Kubů, aby čtvrťákům a páťákům popovídal o zajímavém světě včel. Jelikož je studentem EKO školy ve Veselí nad Lužnicí, věděl toho opravdu hodně. Jeho vystoupení bylo velmi zajímavé, děti zaujal. Povídání proložil různými aktivitkami, luštěním, výrobou svíček, prací s připraveným pracovním listem. Dvě hodinky utekly jako voda. Všichni jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a uvědomili jsme si, jak je tento malý tvoreček důležitý.