Evropské fondy

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ II V ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ  II V ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ II  V ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696

V rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“ získala škola finanční prostředky ve výši 2.897.717,- Kč.

Tyto prostředky budou využity na:

  • zajištění personální podpory ZŠ, ŠD - školního asistenta pro žáky ohrožené školním neúspěchem
  • zajištění personální podpory ZŠ – školní psycholog pro žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami
  • DVPP
    • vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
  • klub zábavné logiky
  • projektový den ve škole
  • projektový den mimo školu

Cílem celého projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování - osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpory rozvoje základních gramotností, integrace žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami.