Školní družina

Provoz školní družiny o vánočních prázdninách

Upozornění pro rodiče

Školní družina o vánočních prázdninách

O vánočních prázdninách 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 bude provoz školní družiny probíhat na naší škole vždy od 6,00 do 16,00 hodin. Školní jídelna zde v tyto dny nebude vařit.

Přihlášku si vyzvedněte u své paní vychovatelky a odevzdejte v družině nejpozději do 17. 12. 2019

                                                                                  Mgr. Petr Vašíček
                                                                                        ředitel školy