1.stupeň
ikona článku

Výtvarné pokusy ve III.D

Žáci se zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí.  Za odměnu mohli hned další hodinu zkusit malovat na nafouknuté sáčky. Kreslili masopustní masky, písmena, krajiny, pohádkové postavičky. Netradiční akce je velmi pobavila. Zkusili si něco nového a výtvory vyzdobili třídu.