1.stupeň
ikona článku

Tříkrálový koncert - Sboráček

Předvánoční vystoupení pěveckého sboru Sboráček se pro nemoc nemohlo uskutečnit a děti byly smutné. Poctivě nacvičovaly a těšily se, že předvedou, co se od října naučily. Ve čtvrtek 6. 1. 2022 se malí zpěváčci konečně dočkali.

Co umí, předvedli na tříkrálovém vystoupení v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Vystoupení se vydařilo a všichni zpěváčci na sebe mohou být právem hrdí.