1.stupeň

Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Upozornění pro rodiče

O jarních prázdninách od 21. 2. do 25. 2. 2022 bude provoz školní družiny probíhat na naší škole vždy od 6,00 do 16,00 hodin. Školní jídelna zde v tyto dny nebude vařit.

V případě zájmu si přihlášku vyzvedněte u p.zástupkyně P.Černé (popř. u paní vychovatelky) a odevzdejte v družině nejpozději do 16. 2. 2022.

                                                            

                                                                                                      Mgr. Petr Vašíček
                                                                                                           ředitel školy