1.stupeň
ikona článku

Návrat do školy - IV.D

„Covid - prázdniny“ žáků IV.D

Po návratu do školy si žáci sdělovali své zážitky z doby distanční výuky, kdy se neviděli. V rámci slohu popisovali situace, které zažili. Při výtvarné výchově pak malovali nejzajímavější okamžiky. Jejich postřehy jsou milé až úsměvné. Ale v době, kdy je prožívali, byly tyto zkušenosti pro ně jistě vážné a ne vždy příjemné. Naštěstí je to vše za nimi.