2.stupeň

Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce – 8. a 9. ročník

V listopadu 2020 proběhlo distanční školní kolo olympiády z českého jazyka s těmito výsledky:

  1. místo -  KŘIVOHLAVOVÁ M.  (37b.)
  2. místo - 3. místo - RŮŽIČKOVÁ K., KORTAN J.  (34b.)
  1. místo - KLUZÁK J. ( 30b.)
  2. místo - KONŮPKOVÁ N. (28b.)
  3. místo - TICHÁ N. (26b.)
  4. místo - NETRVALOVÁ T.  (25b.)
  5. místo - CHONKA V. (22b.)
  6. místo - BRUMOVSKÁ S. (21b.)
  7. místo - SPÁLENKA A. (20b.)

Všem zúčastněným moc děkujeme a vítězům přejeme mnoho úspěchů do dalších kol olympiády.

Vyučující českého jazyka