2.stupeň
ikona článku

Návštěva Čističky odpadních vod

V průběhu října čekala žáky 9. ročníků exkurze do nedaleké čističky odpadních vod v Klokotech. Žáci se dozvěděli, z kterých částí Tábora tečou odpadní vody právě do Klokotské čističky. Pracovnice ČOV žáky seznámila s procesy, kterými se odpadní voda čistí, ukázala, kde ji následně vyčištěnou pouští do řeky Lužnice. Na konci exkurze jsme se byli podívat i na kalových polích, která se nachází nad čističkou na kopci. Myslím, že pro žáky byla exkurze zajímavá i přes nepříjemný pach. Zbylé dvě třídy čeká exkurze na jaře.