2.stupeň
ikona článku

Halloween v 6.A.

Dnes 22.10 jsme trochu předčasně slavili svátek všech svatých- Halloween. Zde trochu o původu svátku.Halloween je keltský svátek s historií sahající až do doby před naším letopočtem. Den 31. října byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou). Keltové tento den vnímali jako pomezí, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Stavěli proto oltáře, které obsahovaly ptačí pera, či zvířecí lebky, a měly za účel navázat spojení s mrtvými, pro které se pak pořádaly uctívací obřady. Svátek se v keltštině nazýval Samhain. Mnohé z původního Halloweenu se dochovalo do dnes. Lidé před svými domy staví malé oltáře, ovšem k jejich stavbě jsou používány vyřezávané dýně, místo ohňů se zapalují svíčky. Se třídou 6. A jsme dnes vyřezávali dýně, povídali si o historii Halloweenu a vyslechli referát připravený od Dominika. Slavnostní atmosféru jsme využili k rozloučení se s paní asistentkou Vlastou Mrázovou, která ve třídě končí jako asistentka.
Děkuji všem za pěkné ráno a příští rok v kostýmech…
Třídní učitelka A. Fuková

FOTO