Čtenářský klub

Informace o Čtenářském klubu aneb Co to je?

Od 1. února běží na naší škole s podporou Nové školy, o. p. s. ČTENÁŘSKÝ KLUB. Vedou ho Mgr. Vendula Koubková a knihovnice Vendula Šimotová.

 

Scházíme se pravidelně každou středu ve 14:00 v učebně VV.

Čteme společně i každý sám, povídáme si o knihách, autorech, životě a nasloucháme jeden druhému… Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih v naší klubové knihovničce.

 

 

Náš čtenářský klub je součástí projektu „Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“, v němž budeme po dobu tří let spolupracovat s dalšími dvaceti šesti základními školami napříč celou Českou republikou. Všichni společně zaměříme svou pozornost na to, jak rozvíjet čtenářství u náctiletých. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a běží v období 1. 11. 2016 – 30. 10. 2019.

 

Cílem klubu je pozitivně ovlivňovat členy v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný postoj ke čtenářství i do jejich osobního života.

 

Náplň klubu již od počátku zakládáme na třech stěžejních čtenářských aktivitách: 

sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe důraz na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec), 

půjčování knih domů a 

přímá práce s knihou během samotné schůzky s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení, resp. přímá práce s knihou formou čtenářských lekcí.

Ve čtenářském klubu budeme kromě pravidelné činnosti organizovat i schůzky s odlišnou náplní. Jedná se o Den otevřeného klubu, kdy jsou pozváni rodiče či spolužáci, resp. ostatní učitelé naší školy, návštěvy osobností  v klubu a scénické čtení v klubu. Jedno takové nás čeká právě tento týden 10. 5., kdy k nám přijedou pražští herci se svým „Listováním“ v knize „Straka v říši ENTROPIE“.

 

Více informací o našem společném snažení, inspiraci i mnoho knižních anotací a lekcí využitelných ve výuce, najdete na www.ctenarskekluby.cz 

 

„Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“,reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.