CKP Tábor

Pozvánka na 4. CKP v Táboře - pondělí 19. 6. 2017

Pozvánka na 4. CKP v Táboře - pondělí 19. 6. 2017


Pozvánka na 3. CKP v Táboře - 29. 5. 2017

Pozvánka na 3. CKP v Táboře - 29. 5. 2017


1. CKP "S knihou a o knize"

1. CKP "S knihou a o knize"     
     V pondělí 27. 3. 2017 proběhlo 1. setkání zájemců z řad učitelů a knihovnic, kteří přemýšlí nad otázkou: Proč děti málo čtou? Úkolem bylo seznámit se s celým projektem Nové školy, o. p. s., který bude trvat 2 a půl roku. Schůzky Centra kolegiální podpory (CKP) budou probíhat jednou měsíčně, vždy poslední pondělí v měsíci. Cílem bude diskutovat o otázce čtenářství, ale hlavně sdílet si vzájemně zkušenosti, které všem pomohou v jejich práci s dětmi.
     Celkový dojem z 1. setkání byl velice pozitivní. Všech 12 účastnic se aktivně zapojovalo do diskuze, proběhla i konkrétní práce s knihou, kterou si všechny přinesly.
     Setkání skončilo pozváním na následující, které je připravné na 24. 4. 

     Na všechny se opět těší
                                                              Mgr. Pavlína Jíšová a Mgr. Vendula Koubková

Podívejte se na video s žáky na téma: Jaký jsi čtenář?http://zszborovskatabor.rajce.net/Rozhovory_CKP

     

 


Pozvánka na 2. setkání CKP 24. 4. 2017

Pozvánka na 2. setkání CKP 24. 4. 2017


Pozvánka do 1. setkání CKP 27. 3. 2017

Pozvánka do 1. setkání CKP