Vychovatelky a asistentky pedagoga

Vychovatelé Asistenti pedagoga
Vobůrka Pavel Nováková Ilona
Dedková Iveta Dedková Iveta
Janošíková Jaroslava Holubičková Veronika
Kašparová Dana Farová Pavla
Farová Pavla Šnajdrová Michaela
Kubínová Taťána Foitová Klára
Táborská Hana Zadražilová Marcela
Foitová Klára Krátká Soňa
  Mrázová Vlasta
Školní asistent Kolářová Pavla
Kolářová Pavla Vobůrka Pavel
  Dvořáková Sabina
Školní asistent v ŠD  
Zadražilová Marcela