Základní škola Tábor, Zborovská 2696

Evropské fondy

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696

V rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, výzva č. 02_3_022

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ získala škola finanční prostředky ve výši 1.928.825,- Kč.

Tyto prostředky budou využity na:

  • zajištění personální podpory ZŠ - školního asistenta pro žáky ohrožené školním neúspěchem
  • zajištění personální podpory ZŠ – školní psycholog pro žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami
  • DVPP
    • vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • klub zábavné logiky
  • čtenářský klub
  • vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti

Cílem celého projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpory rozvoje základních gramotností, integrace žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/se speciálními vzdělávacími potřebami.

Bez obav spolu (BOS) - zapojení školy

Bez obav spolu (BOS), registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

Bez obav spolu (BOS) - zapojení školy

WWW stránky realizátora projektu

EU peníze školám

V příloze jsou informace o evropském grantu, který škola realizuje.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Informace na WEB.pdf EU peníze školám 140.8 Kb