2.stupeň
ikona článku

Dějepisná olympiáda

21. listopadu 2019 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku bylo „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Žáci 8. a 9. tříd řešili otázky rozvoje vědy a techniky koncem 19. století, důležité mezníky 1. světové války a události, které souvisely

se vznikem Československé republiky v roce 1918.

Vítězové školního kola:     1. místo  -  Jakub Vácha, 9.A                 57 bodů

                                             2. místo  -  Vladimír Polanský, 9.A       50 bodů

                                             3. místo  -  David Vítek, 9.A                  48 bodů